ASAMBLEA  ORDINARIA

C.F.VILANOVA DEL VALLES

 

Es posa en coneixement de tots els socis de l,entitat que el dia 29 de Juliol de 2.016 a les 20 en primera convocatòria i a les 20,30 en segona convocatòria a les oficines del Club es celebrarà l,assemblea amb el següent ordre del dia

1 er. Presentació de l,assemblea i explicació dels moviments de l,Entitat.

2º. Comptes econòmics i situació actual.

3er.Aspectes esportius .

4ar. Precs i preguntes.

5e. Col·laboracions i col·laboradors.

 

 

LA DIRECTIVA